Dívčí japonské kvarteto

Hudba
Na programu skladby České a národní písně a další skladby českých a japonských autorů. Nao Higano – zpěv, Jasuko Tanaka – trubka, Yukiko Sawa – klavír, Chicho Igarashi – violoncello.
Termíny