Kolínský knížecí hrob - 150. výročí od objevu

Volný čas
Přesně před 150 lety, dne 19. března 1864, byl v cihelně u Kolína odkryt patrně nejvýznamnější archeologický nález 19. století v Čechách. Nesmírně bohatý hrob byl sice zpočátku spojován s husitským obdobím, záhy se však podařilo prokázat jeho datování do 9. století. Dodnes jde o jeden z nejpozoruhodnějších a nejdůležitějších nálezových souborů české raně středověké archeologie, pro nějž se postupně ustálilo označení „kolínský knížecí hrob“. Díky honosné hrobové výbavě je pravděpodobné, že zde byl pohřben jeden z několika vévodů vládnoucích české zemi po polovině 9. století, tedy před nástupem historických Přemyslovců. Přednáší PhDr. Michal Lutovský, Ústav archeologické památkové péče středních Čech.
Termíny