Křeslo pro spisovatele Vlastimila Vondrušku

Volný čas
Večerem provází Jan Mikeš, klavír Martin Fila.
Termíny