Klub zdraví - Pryč s kyselostí

Kurzy, vzdělání, konference

KC Klíč, Koterovská 84, Plzeň

Setkání o tom, jestli záleží na tom, zda je 
náš organismus spíše kyselého nebo zásaditého charakteru, jestli s tím můžeme něco dělat, 
co a jak se to projeví na našem zdraví

přednáší  MUDr. Olga Libotovská

diskuze a ochutnávka

Kontakty

www.kcklic.cz

Termíny