Euraxess Roadshow

Kurzy, vzdělání, konference

Euraxess Roadshow

Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Dejvice

středa 19. 3. 2014 10:00 – 16:00

Láká vás kariéra ve vědě a výzkumu?

Možná i v zahraničí?

 

Přijďte na Euraxess Roadshow, kde se na vás budou těšit konzultanti, kteří vám představí možnosti vědecké kariéry! Dozvíte se, jak získat vědecké granty a stáže v zahraničí! Poradíme vám, kde můžete uveřejnit svůj životopis a navíc vás profi vyfotíme! Současně vás zveme na odpolední diskuzní fórum s experty.

 

www.facebook.com/euraxess.czech.republic

 

Program Euraxess Roadshow

 

10:00 – 16:00

Venkovní roadshow aktivity – EURAXESS autobus

Kariéra ve výzkumu – jak na to?

Co začít profesionální fotografií na CV?

Chcete cestovat – využijte EURAXESS služby pro vědce!

Soutěž, fotostánek a mnoho dalšího!

 

12:00 – 16:00

Diskusní fórum

přednáškový sál NTK

 

12:00 – 12:10 Úvod

12:10 – 12:40

Kariéra ve vědě a výzkumu

Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Profesorkou na nejsevernější universitě světa

aneb Když se losi pasou před děkanátem

RNDr. Helena Štorchová, CSc.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 

12:40 – 13:00

EURAXESS a služby pro výzkumné pracovníky

Mgr. et Mgr. Hana Hušková

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

13:00 – 13:15 Přestávka

13:15 – 14:15

Panelová diskuse s výzkumnými pracovníky

– zkušenosti s mobilitou, možnosti financování výzkumu

Mgr. Zuzana Dobešová

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

14:15 – 14:25 Přestávka

14:25 – 15:10

HORIZONT 2020 - akce MARIE SKłODOWSKA CURIE

a granty Evropské výzkumné rady (ERC)

Mgr. Petra Perutková, M.E.S.

Technologické centrum AV ČR, v. v. i.

 

15:10 – 16:00

ST IPENDIA pro výzkumné pobyty programů

AKTION ČR-Rakousko, CEE PUS, Norské fondy

a fondy EHP, Akademická informační agentura

Ing. Helena Hanžlová, Mgr. Katarína Kukurová, Mgr. Jan Trnka

Dům zahraniční spolupráce

Termíny