Úděl ženy

Výstava
Výstava fotografií Lenky Klicperové a Markéty Kutilové-Tauerové. Výstava je součástí projektu Světová škola společnosti Člověk v tísni, do něhož je ZŠ Litomyšl, Zámecká zapojena prostřednictvím školního projektu Gender jako výzva.
Termíny