Poutní cesta do Izraele s Mons. Dominikem Dukou

Volný čas
Přednáška s fotografiemi a promítáním MUDr. Aloise Stehlíka.
Termíny