Stanislav Wieser – Smírčí kříže

Volný čas
Známý publicista a fotograf, který se celý život věnuje problematice krajiny a přírody našeho regionu, vám v pokračujícím cyklu přednášek tentokrát připomene třicet let Společnosti pro výzkum kamenných křížů smírčího typu a pohovoří o obnově drobných památek v krajině, jejich hledání a bádání o jejich původu.
Termíny