Autorské čtení povídek z kulturních magazínů

Volný čas
Autorské čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz. Otevřeno čtení autorů z řad veřejnosti (rozsah povídky 1-2 strany strojopisu).
Termíny