Vajíčko malované z lásky darované

Volný čas
V roce 2012 řešili pracovníci Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu Masarykova muzea v Hodoníně grant ministerstva kultury, jehož cílem byla aktualizace plošné evidence lidových tvůrců, technik a postupů, kterými jsou na Hodonínsku zhotovovány kraslice a dokumentace současného stavu udržování tradičních výrobních technik zdobení kraslic. Na výstavě je k vidění reprezentativní kolekce 720 ks kraslic od 120 krasličářek z celého okresu Hodonín. Součástí výstavy je promítání videodokumentu Malérečky na Hodonínsku, který natočilo Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci se studiem Treat video Kyjov za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Veškeré vystavené kraslice obohatí sbírkový fond Masarykova muzea v Hodoníně a jeho poboček Vlastivědného muzea v Kyjově a Městského muzea ve Veselí nad Moravou. Velká část kraslic byla získána za finanční podpory ministerstva kultury. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 13. března 2014 v 17:00. Vystoupí dětský folklorní soubor Polajenka Hodonín.

Termíny