Indiánské sportovní hry

Volný čas
Středisko volného času Včelín připravuje pro děti od 6 let příměstský tábor s indiánskou tématikou. Čeká nás spousta zajímavostí o životě indiánů, tábornické dovednosti, výroba typického indiánského oblečení, bubnování, týpí, indiánský pětiboj, táborový oheň, tradiční i netradiční sportovní disciplíny, soutěže i celodenní výlet. Více informací na www.svcvcelin.cz

Termíny