Avonotaj

Volný čas
Koncert soubotu ze Šumperka. Pěvecký soubor s instrumenbálním doprovodem se věnuje interpretaci tradiční židovské hudbyl.

Termíny