Na Štěpána není pána

Volný čas
Valašský sbor portášský - rusavské desátnictvo zve na tradiční Štěpánskou vycházku, která se uskuteční v pátek 26. prosince 2014. Podle tradice "Na Štěpána není pána" předá zámecký komoří na nádvoří bystřického zámku v 9.00 hodin pověřovací dekret k obhlídce hostýnských vrchů. Po pověřovacím proslovu se sbor vydá směrem na Svatý Hostýn k tradiční obhlídce hor. Více informací na http://portasi.cz

Termíny