Nanebevzetí Panny Marie

Volný čas
V pátek 15. srpna 2014 se na Svatém Hostýně uskuteční významný církevní svátek, titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní mše svatá se uskuteční v 10.15 hodin a celebrovat ji bude Mons. Josef Nuzík. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny