Rok Karla Kryla v Kroměříži

Volný čas
V letošním roce si připomínáme hned dvojí výročí významného kroměřížského rodáka Karla Kryla. 3. března si připomeneme 20. výročí úmrtí a 12. dubna pak budeme slavit 70. výročí jeho narození. Karel Kryl se narodil do rodiny knihtiskařů, která vlastnila tiskárnu v Novém Jičíně, nicméně po záboru Sudet v roce 1938 se přestěhovala do Kroměříže. Mladý Karel chtěl být nejdříve hrnčířem po pradědečkovi, ale později se rozhodl věnovat hudbě a poezii. Jeho písně se od roku 1966 hrály v rozhlase a první desku vydal půl roku po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Titulní píseň tohoto alba, Bratříčku, zavírej vrátka, byla později zakázána a stala se symbolem své doby. V září 1969 Karel Kryl emigroval do Německa a jeho další desky vycházely jen v exilu. Spolupracoval s redakcí Svobodná Evropa, psal básně, písně a knihy. Do Československa se Karel Kryl vrátil až v listopadu 1989. Karla Kryla si Kroměříž připomene v průběhu roku celou řadou velmi zajímavých akcí…

Termíny