Jarní pohádka

Divadlo
Jarní pohádka provede malé diváky lidovými zvyky, které se vážou k jarnímu ročnímu období. A to od vynášení Moreny jako symbolu zimy až po Velikonoce. Kromě tradičních zvyků, které se dodržují ve větší či menší míře dodnes, dojde i na pohádkový příběh z říše elfů a královny Mab. Ten dětem ukáže, co se všechno může dít pod zemí, než se kytičky a probouzející se příroda po zimě zase ukážou lidem. Pohádka však bude i o souboji lidské chamtivosti a čestného přátelství. To vše i s různými loutkami, lidovými písněmi a známými i zapomenutými říkankami.
Termíny