Krásy neživé přírody

Bohatou krajinu Podještědí z hlediska výtvorů neživé přírody, kterými jsou významné vrcholy, skalní útvary, krasové a pseudokrasové jeskyně či vodopád představí Mgr. Dominik Rubáš, autor stejnojmenné publikace. Dominik Rubáš žije v Českém Dubě v Podještědí. Vystudoval bakalářský studijní program Fyzika na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Navazující magisterské studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obor Fyzická geografie a geoekologie. Ve své diplomové práci se zabýval bioklimatickými podmínkami ve městě Liberec. Bioklimatologii se věnuje i nyní - v rámci doktorského studia. V současné době pracuje Dominik Rubáš jako učitel fyziky a matematiky v Základní škole Kobyly. Kromě toho se věnuje publikační činností a popularizaci přírodních věd - především geologie a geomorfologie.

Termíny