Doteky jarní přírody

Volný čas
Přednáška Ing. Zdeňka Kloučka věnovaná blížícímu se jaru a jarní přírodě. Posluchači se zde budou moci seznámit s obdivuhodným světem rostlin, stromů a kamenů, ze kterého mohou načerpat i energii pro své zdraví a duševní pohodu.
Termíny