Stres a stresové selhávání

Volný čas
Stresem rozumíme soubor všech vlivů a tlaků na člověka, zevnitř i z vnějšku. Protože je našim životním programem harmonie, musí se každý organismus nadprahové zátěži, která by ho ohrozila, bránit. Měl by tedy znát základní příznaky, kterými se selhání v důsledku nahromaděného stresu projevuje. Přednáška posluchače s těmito příznaky seznámí a vysvětlí, jak k těmto varováním dochází, jak se projevují a co znamenají. MUDr. Jan Cimický, CSc.








Termíny