Přendite si splknót

Volný čas

Přendite si splknót - ož je na čase!

Člověk to holt potřeboje, s nekém se občas zejit! Patři to k ževotnim návekum – 
a hanáci to majó hloboko zakořeněny.

Šak si všiméte, dež ovizete třeba nejaky dva, co se potkajó na cestě, če o obchodo. Máte-le štěstí, tak nélepši, dež só to panimáme. Neslešite, co si povidaji, ale vizete, jak rozhazojó rokama, drcnó si do ramen a okazojó dokola, no němohra, ale ževá a moc hezká. A vedržte -  jak se začnó rozcházet. To možná e oslešite te slebe a vzkaze, kde a kde a co.....

Chapi, ti věčinó nezastavijó, dó pomalo kósek spolo a dlóho netrvá - poznáte, že miřijó negde sednót . Ti to řešijó zkrátka, ale take jim to potom dyl trvá, než se rozendó.

Máme to fšeci zapozřebi a néni zdravy to venechávat a odbévat! Ešle mně dáte za pravdo, bodo toze rád, dež dočtete toďká te řádke do konca a nezapomenete na my pozváni. Hodně z Vás ož vite vo co de, nále já mosim zdůraznit, že ta naša Hanácká ambasáda  fungoje pro Vás e pro ostatni po celé rok a  fčel se ož chestáme na první vestópeni. Po tym čase, co se známe, pravda néni potřeba dlóhyho povidáni, ale mosime  odělat choť a nebo tém co majó krátkó paměť to přepomenót !  Sami vite, jak ve chvato, co se kolem nás hromadi, člověk kolekrát e ztráci viro, že temo muže rozomět a věřet co se děje, ale  zahoďte to všeko za hlavo ať zvostanete na zemi! Věrni Litovelském novinám, máte to jak na dlani!

 S Hanáckó mozekó, ve čtvrtek 20. března v 18.oo h na Městskym klubo  - bodem Vás vitat a těšime se na fšecke!

Přendite si splknót, "bodem ordinovat dobró pohodo a nálado k začátko a k oslavě jara". Ož tradině - šak ovizete a oslešite .

Váš  Zdenek Brané.

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny