Musica Dolce Vita - Hudba královen

Hudba

V březnu zavítá do Litovle také hudební soubor MUSICA DOLCE VITA s pásmem Hudba královen. Soubor působí na české hudební scéně od roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti.

Věnuje se interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové, ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové.  Program HUDBA KRÁLOVEN provází hudbou žen skladatelek od nejstarší sv. Hildegardy von Bingen, přes samotnou královnu Marii Antoinette, mapuje období romantismu (Clara Schumann, či sestra F. Mendehlsonna Fanny) a pokračuje do impresionismu k Cecile Chaminade, či písním Pauline Viardote (které C. Saint-Saens věnoval operu Samson a Dalila). Nezapomeneme ani na Almu Mahler nebo současnou českou skladatelku Sylvii Bodorovou. Většina skladeb pochází z archivů Universit v New Yorku a Princetonu, takže nebyly nikdy dříve v České republice interpretovány. Pokud máte zájem poslechnout si tento neobyčejný hudební projekt, přijďte v úterý 18. března v 19 hod. do Koncertního sálu Městského klubu.

Účinkují

Musica Dolce Vita

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny