Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha

Kurzy, vzdělání, konference

 

Číslo rekvalifikace : MŠMTV ČR č.j. 43212/2013-1/970 Pracovní činnost: Průvodce cestovního ruchu, PK, 65-021-N

Kurz Průvodce cestovního ruchu, který obsahuje i výuku regionu Praha, je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Kurz Vám může proplatit úřad práce.
Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je velmi kvalitní přípravou ke zkoušce PK průvodce, která je akreditována Ministerstvem pro místní rozvoj.

Po ukončení kurzu se přihlašujete ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu 65-021-N. Autorizovanou osobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu,s.r.o zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj).

Máte-li zájem o získání osvědčení Průvodce Prahou, přihlašujete se ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce Prahou PK 65-028N (část výuky Kulturně historický místopis Prahy).

tourist guideRozsah oprávnění: Zkouška PK "Průvodce cestovního ruchu", 65-021-N je nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu současně platné legislativy jednotlivých zemí EU (na konkrétní podmínky jednotlivých zemí je se vždy informovat).  S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu - to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí.  Také získáte odznak vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu"TOURIST GUIDE".

průvodce prahouZkouškou "Průvodce Prahou PK 65-028N " prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy. Po úspěšném složení zkoušky dostáváte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce Prahou. Také získáte odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy a evidenčním číslem průvodce.

Termíny