Kladno ve stínu hákového kříže

Výstava
Výstava se pokusí s odstupem 75 let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava přiblížit bolestnou dobu nacistické okupace v Kladně. Mezi hlavní témata, která budou obohacena o dosud nezveřejněné fotografie, patří odboj a vlastenecké vzepětí roku 1938, stejně jako příjezd Němců a činnost nacistické okupační správy. Připomenuty budou také transporty kladenských Židů, význam místního průmyslu pro německou válečnou mašinérii i letecké operace spojenců a samotný závěr války.
Termíny