Miloň Novotný: Londýn 60. let

Výstava
Miloň Novotný (1930-1992), průkopník a dnes již nesporný klasik české humanisticky orientované fotografie 20. století, patří ke generaci ovlivněné legendární výstavou E. Steichena The Family of Man. Podobně jako H. Cartier-Bresson, fotografoval výhradně černobíle, pracoval zásadně s Leicou a byl představitelem tzv. rozhodujícího okamžiku. Ačkoli v jeho díle najdeme i fotografie zachycující např. pohřeb Jana Palacha, těžiště jeho tvorby rozhodně netvoří reportáž. Byl fotografickým básníkem všedního dne a měl neuvěřitelnou schopnost vidět ve zdánlivě banálních výjevech hluboké lidské obsahy.
Termíny