Benefiční koncert pro Vašíka

Hudba
Účinkují: Jan Mikušek, Pěvecký sbor ZUŠ F. A. Šporka, Zdeňka Košnarová, David Czech, Lukáš Sommer, Tereza Havelková, Jana Křivánková, Vít Mikušek, Šporkovo dechové kvinteto.
Termíny