Mistrovské pěvecké kurzy

Hudba
Hraje Symfonický orchestr KV ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka.
Termíny