Zgripové – Osobní strašidla

Výstava
Výstava koláží Hynka Šnajdara.
Termíny