48. setkání pamětníků

Volný čas
Téma setkání budou kdyňské krámy a krámečky.
Termíny