Procházky pravěkou minulostí Podřipska

Výstava
Ukázky nálezů z muzejního depozitáře.
Termíny