Poloninami Podkarpatské Rusi

Volný čas
Přechod celé Podkarpatské Rusi - cestopisná beseda Šebestiána Šulce.
Termíny