Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize

Volný čas
Přednáška a autorské čtení významného českého botanika RNDr. V. Větvičky.
Termíny