Kilimanjaro – výstup na střechu světa

Kurzy, vzdělání, konference

Městská knihovna Pelhřimov pořádá ve středu 19. března od 17.00 hodin v hudebním oddělení přednášku Kilimanjaro – výstup na střechu světa s přednášejícím Bc. Matějem Dolinayem. Přednáška pomocí map, videa a fotografií uceleně podává informace o výstupu na Kilimanjaro. Autor se jako biolog zaměřil na zdokumentování různorodé přírody měnící se podle nadmořské výšky a unikátních životních forem, které se zde vyskytují. Nebudou chybět informace o náročnosti výstupu a další zajímavosti. Posluchači se navíc dozví také mnohé o dané oblasti Tanzanie v širším kontextu, protože začátek je věnován dvěma kmenům žijícím na úpatí hory.

Termíny