Poloninami Podkarpatské Rusi

KČT Krásná Lípa a Město Krásná Lípa zvou na zajímavou cestovatelskou přednášku člena Klubu českých turistů v Krásné Lípě Šebestiána Šulce. Součástí besedy je promítání diapozitivů. Akce se koná v Kulturním domě v Krásné Lípě 14. března od 16:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Termíny