Tomáš Vosolsobě - Čisté dimenze obrazného

Výstava
Monografický charakter výstavy autora, který se zařazuje do generace výtvarníků, jejichž umělecké počátky se datují koncem padesátých a začátkem šedesátých let 20. století. Tomáš Vosolsobě (1937 – 2010) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1956 – 1962, prof. K. Souček) a již v době studií vznikala díla, která osobitým způsobem reagovala na tehdejší aktuální umělecké trendy.
Termíny