Radovan Lipus: Izrael: Pokračovatelé Alfreda Neumanna

Volný čas
Přednáška a projekce filmu z cyklu Šumné stopy se bude věnovat dílu Zvi Heckera. Poznáte jeho spirálový dům, pro který Zvi Hecker v letech 1981 až 1983 volně namíchal nejrůznější materiály – beton, keramiku, cihly, vlnitý plech, přírodu, hlínu … V inspiračních kořenech domu můžeme číst Tatlinův projekt Památníku III. Internacionály či biblickou babylonskou věž. V různě velkých bytech se dosud pohodlně bydlí, stále zde žije i sám Hecker.
Termíny