Trendy v současné fotografii

Volný čas
Přednáška Víta Švajcra. Fotograficko-filosofický večer s bohatým promítáním snímků našich i zahraničních fotografů doplněný jejich příběhy.
Termíny