Etikoterapie a astrologie I

Volný čas
Přichází nemoc ve chvíli, kdy nedodržujeme etické principy? Proč po delší či kratší době od etického selhání v partnerství, v práci, v postoji k majetku, v komunikaci s okolím aj. přichází problémy psychického i fyzického rázu vedoucí k onemocnění? Kořeny nemoci tkví v chybném modelu chování, je proto třeba se zastavit a zamyslet se nad sebou samým, nehledat příčinu v druhých, v náhodě, v nevhodné stravě či poškozeném životním prostředí. Jak máme správně chápat poselství nemoci? Jak může metody a techniky astrologické diagnostiky využívat etikoterapie, proč je vhodnou terapeutickou metodou? Přednáší Ing. Richard Stříbrný.
Termíny