Psychosomatika člověka a jeho nemocí

Volný čas
Seznámení s knihou Ing. Pavla Poloka.
Termíny