Ve městě to žije

Výstava
Výstava "Ve městě to žije" je vytvořená ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově. Umožní nahlédnutí do života běžných městských živočichů. Městské prostředí poskytuje mnoho druhů biotopů, které se svými vlastnostmi výrazně liší od přirozeného prostředí, ale přesto jsou obývané různými druhy živočichů. Výstava představí biotopy center měst, městských parků, sídlišť, kanalizací, řek a zahrad. Seznámíme vás s typickými druhy žijícími v těchto biotopech, s jejich změnami chování a s přizpůsobováním se novým podmínkám.
Termíny