Co „vyprávějí“ hlavice románských sloupů …

Volný čas
Románská sakrální architektura působí na první pohled masivním až těžkopádným dojmem. Také její vnější výzdoba je většinou chudší. Stačí však vstoupit dovnitř a před námi se náhle otevírá úžasný svět středověké imaginace, především pak ten vytesaný do kamene. Na středověkého člověka měla sochařská výzdoba silně zapůsobit. Nejpůsobivější bývala většinou výzdoba portálů, ale nemělo by se zapomínat ani na výzdobu hlavic románských sloupů, jež svým osobitým způsobem přibližovala normálnímu, negramotnému smrtelníkovi příběhy ze Starého a Nového zákona. Přednáška je malou sondou do tajuplného světa hlavic románských sloupů. Z cyklu přednášek Marka Zágory Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VI.
Termíny