Chrudim jak ji (ne)znáte

Volný čas
Po několikaleté přípravě vyjde v letošním roce nová reprezentativní publikace o našem městě s názvem „Chrudim jak ji (ne)znáte“. U této příležitosti bude od března do konce roku probíhat stejnojmenný cyklus přednášek. Bude se jednat o virtuální procházku jednotlivými ulicemi a místy přibližující jejich vývoj a zajímavosti, které s nimi souvisejí, ať už z dávnější minulosti nebo žhavé současnosti.
Termíny