Monika Le Fay - Svět filmové a literární tvorby

Volný čas
Monika Le Fay, režisérka, spisovatelka a scénáristka, z jejíž režisérské dílny mimo jiné pochází Poslední Odcházení Václava Havla, povypráví o své filmové i literární tvorbě.
Termíny