Za památkami našeho kraje

Volný čas
Povídání o památkách, jejich ochraně a významu. Beseda s promítáním Mgr. Martina Nechvíleho, vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu v Liberci, která se koná v rámci výstavy Hrady a zámky očima návštěvníků.
Termíny