Digital Exchange

Výstava
Výstava Digital Exchange představuje výsledky tvůrčí spolupráce studentů Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT v Brně a newyorské School of Visual Arts spočívající ve vzájemné výměně datových souborů a následném 3D tisku drobných sochařských realizací, kdy velikost díla pro usnadnění výrobního procesu odpovídá vždy možnostem daným tiskovou plochou zařízení. Brněnská repríza výstavního projektu navazuje na prezentaci děl ve Flatiron Gallery, New York v roce 2013 a vybízí ke zhodnocení, jakým způsobem se přítomnost 3D studia na FaVU VUT v Brně v posledních letech promítá do tvorby studentů Michala Gabriela a Tomáše Medka.
Termíny