Informační zdroje Amerického centra

Volný čas
Hledáte informace? Chcete mít přístup k zahraničním periodikům, encyklopediím, časopisům? Víte, co jsou to databáze JSTOR, PROQUEST, eLibraryUSA? Víte, jak v elektronických databázích vyhledávat? V Americkém centru vám budeme k dispozici a naučíme vás s těmito online nástroji zacházet.
Termíny