Život s bolestí

Volný čas
Lékařská přenáška v češtině - přednáší MUDr. Ševce.
Termíny