Z. Bláhová-Sklenářová: Sídliště a stavební kultura lidu popelnicových polí ve střední Evropě

Volný čas
Zájemci o archeologii budou seznámeni s podobou sídlišť a obydlí lidu popelnicových polí.
Termíny