U mne je vždy otevřeno

Volný čas
Komponovaný večer věnovaný papeži Františkovi, jehož první rok působení si právě připomínáme. Osobu papeže Františka a témata, která otevírá a jimiž překvapuje svět i církev samotnou, představí ve svém pohledu pozvané osobnosti: děkan Katolické teologické fakulty UK ThLic. Prokop Brož, Th.D., sociolog, spisovatel a esejista PhDr. Jan Jandourek, Ph.D. a další hosté. Večer doplní skladby jiného argentinského rodáka, A. Piazzolly, v živém provedení.
Termíny