Československé legie v Číně

Volný čas
Historie československých legií je málo známá, ale bohatě dokumentovaná. Naše vojsko se pohybovalo po čínském úseku Transsibiřské magistrály od srpna 1918 do poloviny roku 1921 a svou aktivitou způsobilo, že se Československo stalo prvním nástupnickým státem, o kterém Číňané získali povědomí. Po odchodu legií zůstalo v Číně několik set demobilizovaných vojáků a důstojníků. Byli mezi nimi diplomaté, obchodníci, umělci i drobní živnostníci, kteří v Číně našli uplatnění a ve službách vlády nebo jako soukromé osoby položili základ budoucím čs.-čínským kontaktům. V souvislosti s Čínou odhalíme i mnohé skutečnosti, které legionářská literatura většinou nepřipomíná. Přednáší PhDr. Ivana Bakešová.
Termíny