Exkurze: CHKO BESKYDY

Volný čas, Pro děti, Turistika

Akce pořádaná k Evropskému dni chráněných území.

Vydejte se s námi do české bašty velkých šelem se zachovalými pralesovitými lesy a krásnými orchidejovými loukami. Navštívíme oblast vsetínské Bečvy, Pulčínských skal, PR Galovských lúk a jedlobukových karpatských porostů v PR Makyta.
S průvodci budeme hledat pobytové znaky velkých šelem.
S přihláškami nemeškejte, kapacita míst je omezená!

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny